Konkursy zadań publicznych


Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia na rok 2018

01‑02‑2018 11:30:47

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 28/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 lutego 2018 r. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania na rok 2018

01‑02‑2018 11:24:34

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 27/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 1 lutego 2018 roku. Treść Zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 23 lutego 2018 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Formularz oferty dostępny jest na: www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

10‑01‑2018 14:50:59

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 9/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 10 stycznia 2018 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 stycznia 2018 roku.

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania


 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert z zakresu profilaktyki uzależnień

05‑01‑2018 14:31:58
Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Ogłoszony konkurs obejmuje część zadań z zakresu profilaktyki, tj. zadanie w zakresie wspierania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zadanie w zakresie wspierania klubów abstynenckich. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej. Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania. Termin składania ofert upływa z dniem 15 stycznia 2018r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018

30‑11‑2017 11:51:38

Prezydent Miasta Radomsko ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej na rok 2018. Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 30 listopada 2017 r. Treść zarządzenia została zamieszczona poniżej.

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.

Termin składania ofert upływa z dniem 21 grudnia 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Gałwa
email: anna.galwa@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2017 12:53:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pokropski
email: jacek@radomsko.pl
, w dniu:  04‑09‑2017 12:53:52
Data ostatniej aktualizacji:
01‑02‑2018 12:53:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie